Dešťovka II startuje 7. srpna 2017 - dotace pro rodinné domy na využití srážkové vody

Dešťovka II startuje 7. srpna 2017 - dotace pro rodinné domy na využití srážkové vody

 
V květnu byl příjem žádostí o dotaci pro rodinné domy na využití srážkové a odpadní vody zastaven na alokaci 110 mil. Kč. Zahájení příjmu žádostí i zastavení se odehrálo během jednoho dne. Tentokrát je připraveno více než 200 milionů Kč.

Více než 200 milionů korun dotace bude určeno na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Krok za krokem k získání dotace
Celý proces získání dotace z programu Dešťovka lze shrnout do následujících 7 kroků:

 1. Odborný posudek
  Posudek zpracuje projektant, případně dodavatelská firma dle podmínek programu

 2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu
  Vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 5 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu. Povinné přílohy

 3. Posouzení žádosti
  Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

 4. Realizace podporovaných opatření
  Do 12 měsíců od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. Pokud se chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

 5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti
  Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

 6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory
  Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi SFŽP uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.).

 7. Vyplacení podpory
  Na základě podepsané smlouvy SFŽP převede dotaci na Váš bankovní účet.