E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.03.23 - 31.03.23 Rozpočtové opatření č. 1/2023
15.03.23 - 30.03.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-o vydání Územního plánu Křečkov formou opatření obecné povahy
10.03.23 - 19.04.23 Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 17 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem, č. j. MEUPDY/0016399/VUP/2023/LTo
09.03.23 - 28.03.23 Opatření obecné povahy, č.j. MEUPDY/0016716/DOP/2023/SGL
07.03.23 - 22.03.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.3.2023
02.03.23 - 31.03.23 Oznámení-bytový dům V.Hodboď,B.Hodboďová MEUPDY /0014337/VUP/2023/JPi
01.03.23 - 01.01.24 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
28.02.23 - 23.03.23 Výzva k podání nabídky-Nahodilá těžba a výkup dříví v obci Křečkov
28.12.22 - 31.12.23 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
28.12.22 - 31.12.23 Rozpočet obce Křečkov na rok 2023
21.12.22 - 31.12.23 Rozpočet DSO 2023
28.11.22 - 13.12.23 Návrh rozpočtu + přílohy za DSO Mikroregion Střední Polabí
08.11.22 - 31.12.23 Opatření obecné povahy 1/2022-MZE-59640/2022-16212
17.10.22 - 01.11.27 Výzva k vyjádření se k podané žádosti o poskytnutí informace
12.10.22 - 27.10.27 Výzva k vyjádření se k podané žádosti
30.06.22 - 15.07.23 Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí za rok 2021.
25.04.22 - 10.05.23 Porovnání položek výpočtu ceny v + s
10.01.22 - 10.01.27 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
09.04.21 - 09.04.26 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
21.10.19 - 21.10.24 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stránky