E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
10.12.19 - 25.12.20 Cena vodného a stočného v roce 2020
21.11.19 - 30.11.20 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální úřad Nymburk
04.04.19 - 31.12.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
28.03.19 - 12.04.20 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových