E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
29.06.20 - 31.12.20 Harmonogram jednání ZO na II. pol. 2020
13.05.20 - 31.12.20 Závěrečný účet obce za rok 2019-schválení
13.05.20 - 31.12.20 Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2020 DSO Mikroregion Střední Polabí
03.04.20 - 31.12.22 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
26.02.20 - 17.03.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
10.12.19 - 25.12.20 Cena vodného a stočného v roce 2020
21.11.19 - 30.11.20 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální úřad Nymburk
04.04.19 - 31.12.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů