Knihovna

     OBECNÍ  KNIHOVNA  KŘEČKOV

ZŘIZOVATEL :  OBEC KŘEČKOV

Zapsána v rejstříku  MK  evid.č. 44682003

PŮJČOVÁNÍ  KNIH : pondělí od 15.00 do 18.00 hod.

KONTAKT  :  tel. OÚ  - 325 630 014

                       Email :  Knih.Kreckov @seznam.cz

KNIHOVNÍK :  VONDRÁKOVÁ   HELENA

 

S L U Ž B Y :

 • půjčujeme  knihy různých žánrů pro veškeré věkové kategorie
 • v rámci  „ Meziknihovní výpůjční služby“ můžeme zajistit zapůjčení knih,které nejsou v naší knihovně.Tuto službu uskutečňují mezi sebou knihovny s cílem zpřístupnit svým čtenářům knihy bez ohledu na jejich uložení.Meziknihovní výpůjční službu často využíváme  k zapůjčování povinné četby pro školáky a studenty.Lhůta pro vyřízení není ale předem stanovena,závisí na momentální dstupnosti knihy
 • máme možnost zapůjčovat  deskové hry – nakl. ALBI
 • organizujeme besedy,přednášky a akce ve spolupráci s OU,ZŠaMŠ
 • od února 2022 zavádíme donáškovou službu knih pro seniory a imobilní občany – zájemci se mohou dohodnout s knihovnicí p.Vondrákovou na tel.č. obecního úřadu
 • nabízíme možnost použít počítač v knihovně pro soukromé účely pro psaní dokumentů apod.
 • v knihovně je přístup na internet
 • pravidelně se zúčastňujeme  celostátní akce „NOC S ANDERSENEM „ a akce CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.
 • V prostorách ZŠaMŠ  bude realizována akce – „Půjč si,přečti,vrať „ – zájemci si mohou kdykoliv vypůjčit dětskou knihu
 • Půjčování knih v obecní knihovně je bezplatné
 • STAV KNIHOVNÍHO FONDU v OK je 590 knih, 145 knih je z výměnného fondu Středočeského kraje .
 • Každý rok doplňujeme knižní fond o nové knihy

                                    ********************

TĚŠÍME SE NA VAŠI  NÁVŠTĚVU

Obecní knihovna r. 2018

ROK    2018

Začátek letošního roku byl ve znamení stěhování obecní knihovny do nové budovy OBECNÍHO ÚŘADU  - v přístavbě  ZŠ

Knihovna

OBECNÍ    KNIHOVNA   KŘEČKOV                                                   

 

ZŘIZOVATEL :  OBEC  KŘEČKOV

PÚJČOVÁNÍ KNIH :  pondělí  16.00 – 18.00 hod.

KONTAKT :  tel. 325630014

                       Knih.Kreckov @seznam.cz

KNIHOVNÍK : Helena VONDRÁKOVÁ

KNIHOVNÍ  ŘÁD

 

                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Přihlásit se k odběru RSS - Knihovna