Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.10.20 - 13.10.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 13.10.2020
09.09.20 - 24.09.20 Vyrozumění členů OVK-školení
07.09.20 - 22.09.20 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
01.09.20 - 16.09.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 08.09.2020
20.08.20 - 04.09.20 OOP č. 99-2020-Stanovení přech. úpravy provozu na silnicích ORP Poděbrady-3K značky s.r.o.-2020
18.08.20 - 02.09.20 Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe ř.km 892,000- 899,000 Krajský úřad Středočeského kraje
05.08.20 - 02.10.20 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020-informace o počtu a sídle volebních okrsků
09.06.20 - 24.06.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 16.06.2020
04.06.20 - 30.06.20 Návrh závěrečnéo úščtu Mikroregionu Střední Polabí za rok 2019
01.06.20 - 16.06.20 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny ZÚ Labe
25.05.20 - 29.06.20 Záměr prodeje nemovitosti
20.05.20 - 04.06.20 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
13.05.20 - 28.05.20 Účetní závěrka za rok 2019
05.05.20 - 21.05.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.05.2020
04.05.20 - 21.05.20 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
29.04.20 - 09.06.20 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o konání veřejného projednánío návrhu Změny č. 10 Územního plánu Poděbrady
27.04.20 - 27.05.20 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou-vyměření daně z nemovitostí na rok 2020
16.04.20 - 12.05.20 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
09.04.20 - 30.05.20 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
07.04.20 - 14.04.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.04.2020
18.03.20 - 09.04.20 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení KoPÚ Budiměřice
18.03.20 - 09.04.20 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení KoPÚ Budiměřice
16.03.20 - 31.03.20 OZNÁMENÍ OMEZENÍ PROVOZU OÚ KŘEČKOV
11.03.20 - 01.05.20 Zveřejnění záměru-prodej nemovitosti
03.03.20 - 10.03.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.03.2020
03.02.20 - 11.02.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.02.2020
07.01.20 - 14.01.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.01.2020
07.01.20 - 22.01.20 Harmonogram jednání ZO na I. pol. 2020
31.12.19 - 19.02.20 Rozpočtové opatření č. 7/2019
19.12.19 - 11.01.20 SVR DSO Mikroregion Střední Polabí
10.12.19 - 15.01.20 Opatření obecné povahy
09.12.19 - 17.12.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 17.12.2019
03.12.19 - 18.12.19 Mikroregion Střední Polabí (návrh rozpočtu na rok 2020) OÚ Křečkov
18.11.19 - 09.12.19 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č.114/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
13.11.19 - 16.12.19 Střednědobý výhled rozpočtu obce Křečkov na roky 2020-2022-schválený
12.11.19 - 17.12.19 Rozpočtové opatření č. 6/2019
12.11.19 - 09.12.19 Opatření obecné povahy č.113/2019-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
01.11.19 - 17.12.19 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2020
01.11.19 - 16.11.19 Program jednání ZO dne 12.11.2019
10.10.19 - 12.11.19 Rozpočtové opatření č. 5/2019

Stránky