Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.11.19 - 16.11.19 Program jednání ZO dne 12.11.2019
09.10.19 - 24.10.19 Střednědobý výhled rozpočtu obce Křečkov na roky 2020-2022
07.10.19 - 22.10.19 Oznámení - 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů ZÚR Středočeského kraje na ÚR 21.11.2019
30.09.19 - 15.10.19 Zveřejnění záměru
30.09.19 - 15.10.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 08.10.2019
24.09.19 - 14.10.19 Výzva k podání nabídky - komunikace Křečkov
03.09.19 - 10.09.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.09.2019
15.07.19 - 15.08.19 OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křečkov
11.07.19 - 30.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 64/2019 MěÚ Poděbrady
10.07.19 - 25.07.19 Rozpočtové opatření č. 3/2019
10.07.19 - 25.07.19 Rozpočtové opatření č. 4/2019
29.06.19 - 09.07.19 Program mimořádného jednání Zastupitelstva obce dne 09.07.2019
14.06.19 - 05.07.19 Zveřejnění záměru
12.06.19 - 28.06.19 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2018-schválený
06.06.19 - 21.06.19 Opatření obecné povahy č.39/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 10.6.2019 do 12.6.2019 MěÚ Poděbrady
03.06.19 - 18.06.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.6.2019
13.05.19 - 11.06.19 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2018
06.05.19 - 30.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06.05.19 - 21.05.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.05.2019
29.04.19 - 14.05.19 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29.04.19 - 29.05.19 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné + stočné 2018 VaK Nymburk
24.04.19 - 30.05.19 Daň z nemovitých věcí na rok 2019 FÚ pro Středočeský kraj
17.04.19 - 02.05.19 Rozpočtové opatření č. 2/2019
08.04.19 - 16.04.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 16.4.2019
04.04.19 - 19.07.19 Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkumu DSO Mikroregion Střední Polabí
25.03.19 - 24.05.19 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05.03.19 - 12.03.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.3.2019
12.02.19 - 27.02.19 Rozpočtové opatření č. 1/2019
05.02.19 - 21.02.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.2.2019
14.01.19 - 25.02.19 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného jednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Kouty zkráceným postupem.
08.01.19 - 15.01.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 15.1.2019
31.12.18 - 28.02.19 Rozpočtové opatření č. 6/2018
10.12.18 - 18.12.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 18.12.2018
29.11.18 - 14.12.18 Cena vodné a stočné na rok 2019
22.11.18 - 07.12.18 Opatření obecné povahy č.124/2018 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
20.11.18 - 18.12.18 Rozpočtové opatření č. 5/2018
19.11.18 - 05.12.18 Mikroregion Střední Polabí -Návrh rozpočtu na rok 2019,plnění rozpočtu DSO 2019 + oznámení k rozpočtu
18.11.18 - 18.12.18 Návrh rozpočtu na rok 2019
13.11.18 - 20.11.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 20.11.2018
22.10.18 - 06.11.18 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Opatření obecné povahy č. 85/2018stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stránky