Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
04.01.22 - 11.01.22 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.1.2022
22.12.21 - 06.01.22 Rozpočtové opatření č. 13/2021
13.12.21 - 21.12.21 Program jednání Zastupitelstva obce dne 21.12.2021
24.11.21 - 22.12.21 Návrh rozpočtu pro rok 2022
24.11.21 - 31.12.21 Obecně závazná vyhláška č.2-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
24.11.21 - 31.12.21 Obecně závazná vyhláška č.1-2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
24.11.21 - 22.12.21 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
22.11.21 - 31.12.21 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Budiměřice a v navazujících částech k.ú. Křečkov, Kouty u Poděbrad a Chleby
10.11.21 - 25.11.21 Rozpočtové opatření č. 12/2021
01.11.21 - 09.11.21 Program jednání Zastupitelstva obce dne 09.11.2021
01.11.21 - 22.12.21 Veřejná vyhláška-Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Křečkov
01.11.21 - 22.12.21 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘEČKOV-společné jednání o návrhu ÚP
05.10.21 - 12.10.21 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.10.2021
01.10.21 - 16.11.21 Rozpočtové opatření č. 11/2021
22.09.21 - 09.10.21 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
20.09.21 - 05.10.21 Rozpočtové opatření č. 10/2021
15.09.21 - 30.09.21 Opatření obecné povahy 1/2021
13.09.21 - 28.09.21 Vyrozumění členů OVK o termínech školení
13.09.21 - 28.09.21 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
06.09.21 - 14.09.21 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.09.2021
06.09.21 - 21.09.21 POZVÁNKA:Oznámení o zahájení řízení,pozvánka na úvodní jednání-komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Budiměřice a navazujících částech katastr.území Křečkov,Kouty,Chleby
11.08.21 - 09.10.21 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09.08.21 - 31.12.21 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce na II. pol. 2021
28.07.21 - 12.08.21 Rozpočtové opatření č. 9/2021
26.07.21 - 16.08.21 OOPč. 76/2021 přechod úpr Křečkov vod.a kanal.přípojka pro RD č.p. 26 na sil. III/33016 - st. práce
19.07.21 - 26.07.21 Program mimořádného jednání Zastupitelstva obce dne 26.07.2021
15.06.21 - 30.06.21 Rozpočtové opatření č. 7/2021
15.06.21 - 30.06.21 Rozpočtové opatření č.8/2021
15.06.21 - 30.06.21 Zveřejnění záměru-směna části pozemků
15.06.21 - 30.06.21 Zveřejnění záměru-prodej části pozemku č. 74/6
15.06.21 - 30.06.21 Zveřejnění záměru-pacht
09.06.21 INFORMACE K ZAKÁZCE- ,,Vybudování tělocvičny pro ZŠ v obci Křečkov ,,
08.06.21 - 23.06.21 Program jednání Zastupitelstva obce dne 15.06.2021
02.06.21 - 14.07.21 Návrh, zadání, oznámení -Změna č.13 územního plánu města Poděbrady
31.05.21 - 18.06.21 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31.05.21 - 27.06.21 Návrh závěrečného účtu 2020 Mikroregion Střední Polabí
24.05.21 - 08.06.21 Zveřejnění záměru-směna pozemků
12.05.21 - 27.05.21 Rozpočtové opatření č. 6/2021
12.05.21 - 27.05.21 Rozpočtové opatření č. 5/2021
04.05.21 - 11.05.21 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.05.2021

Stránky