Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.06.24 - 12.07.24 Výpis z jednání zastupitelstva obce Křečkov ze dne 25.6.2024
20.06.24 - 05.07.24 Návrh opatření obecné povahy-"BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ"
17.06.24 - 25.06.24 Program jednání ZO dne 25.06.2024
31.05.24 - 18.06.24 Žádost o zveřejnění nařízení "o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov"
27.05.24 - 11.06.24 Návrh závěrečného účtu obce Křečkov za rok 2023
24.05.24 - 08.06.24 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Křečkov
21.05.24 - 05.06.24 Výpis z jednání ZO dne 20. 05. 2024
16.05.24 - 07.06.24 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
16.05.24 - 31.05.24 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech 7. a 8. června 2024 -Svolání prvního zasedání OVK
12.05.24 - 20.05.24 Program jednání ZO dne 20.05.2024
07.05.24 - 22.05.24 Výpis z jednání ZO dne 06. 05. 2024
29.04.24 - 31.05.24 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
29.04.24 - 31.05.24 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce VaK Nymburk
26.04.24 - 06.05.24 Program jednání ZO dne 06.05.2024
23.04.24 - 17.05.24 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
19.04.24 - 04.05.24 Výpis z jednání ZO dne 12. 04. 2024
15.04.24 - 15.05.24 Veřejná vyhláška-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
04.04.24 - 12.04.24 Program jednání ZO dne 12.04.2024
22.03.24 - 11.04.24 Výzva-Sportovní hala v obci Křečkov
27.02.24 - 13.03.24 Výpis z jednání ZO dne 19. 02. 2024
09.02.24 - 19.02.24 Program jednání ZO dne 19.02.2024
02.02.24 - 17.02.24 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Křečkov a v navazujících částech katastrálních území Pátek u Poděbrad, Velké Zboží a Budiměřice
08.01.24 - 23.01.24 Rozpočtové opatření č. 11/2023
20.12.23 - 24.01.24 Zveřejnění schválených rozpočtů za Mikroregion Střední Polabí
20.12.23 - 05.01.24 Rozpočtové opatření č. 10/2023
20.12.23 - 04.01.24 Výpis z jednání ZO dne 19.12.2023
18.12.23 - 02.01.24 Nový termín opakovaného veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Kouty, a to dne 18.1.2024 od 17:00 na Obecním úřadu Kouty.
12.12.23 - 19.12.23 Program jednání ZO dne 19.12.2023
29.11.23 - 20.12.23 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Křečkov r. 2025-2027
29.11.23 - 20.12.23 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2024
24.11.23 - 31.12.23 Mikroregion Střední Polabí Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2026
15.11.23 - 05.01.24 Rozpočtové opatření č. 9/2023
13.11.23 - 29.11.23 Oznámení veřejnou vyhláškou - blokové čistění silnic
09.11.23 - 24.11.23 Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0077164/DOP/2023/SGL Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0077164/DOP/2023/SGL VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu Městského úř
27.10.23 - 11.11.23 Výpis z jednání ZO dne 17.10.2023
25.10.23 - 09.11.23 Veřejná vyhláška-vydání 3.a10.aktualizace Zásad územního rozvoje Stř.kraje...
18.10.23 - 02.11.23 OZV-o místním poplatku ze psů
18.10.23 - 02.11.23 OZV-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18.10.23 - 02.11.23 OZV-o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
11.10.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č.8/2023

Stránky