Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.09.19 - 10.09.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.09.2019
15.07.19 - 15.08.19 OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křečkov
11.07.19 - 30.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 64/2019 MěÚ Poděbrady
29.06.19 - 09.07.19 Program mimořádného jednání Zastupitelstva obce dne 09.07.2019
14.06.19 - 05.07.19 Zveřejnění záměru
06.06.19 - 21.06.19 Opatření obecné povahy č.39/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 10.6.2019 do 12.6.2019 MěÚ Poděbrady
03.06.19 - 18.06.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.6.2019
13.05.19 - 11.06.19 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2018
06.05.19 - 21.05.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.05.2019
06.05.19 - 30.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29.04.19 - 14.05.19 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29.04.19 - 29.05.19 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné + stočné 2018 VaK Nymburk
24.04.19 - 30.05.19 Daň z nemovitých věcí na rok 2019 FÚ pro Středočeský kraj
08.04.19 - 16.04.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 16.4.2019
04.04.19 - 19.07.19 Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkumu DSO Mikroregion Střední Polabí
25.03.19 - 24.05.19 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05.03.19 - 12.03.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.3.2019
05.02.19 - 21.02.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.2.2019
14.01.19 - 25.02.19 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného jednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Kouty zkráceným postupem.
08.01.19 - 15.01.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 15.1.2019
31.12.18 - 28.02.19 Rozpočtové opatření č. 6/2018
10.12.18 - 18.12.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 18.12.2018
29.11.18 - 14.12.18 Cena vodné a stočné na rok 2019
22.11.18 - 07.12.18 Opatření obecné povahy č.124/2018 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
20.11.18 - 18.12.18 Rozpočtové opatření č. 5/2018
19.11.18 - 05.12.18 Mikroregion Střední Polabí -Návrh rozpočtu na rok 2019,plnění rozpočtu DSO 2019 + oznámení k rozpočtu
18.11.18 - 18.12.18 Návrh rozpočtu na rok 2019
13.11.18 - 20.11.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 20.11.2018
22.10.18 - 06.11.18 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Opatření obecné povahy č. 85/2018stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
19.10.18 - 03.11.18 Program jednání ustavujícího zastupitelstva dne 29.10.2018
06.10.18 - 21.10.18 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2018
17.09.18 - 04.10.18 VOLBY ZO 2018- Oznámení o době a místě konání voleb
12.09.18 - 13.10.18 Rozpočtové opatření č.4/2018
10.09.18 - 30.09.18 VOLBY ZO 2018 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
03.09.18 - 18.09.18 Nařízení kraje ze dne 20.8.2018,kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje
03.09.18 - 12.09.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.9.2018
29.08.18 - 29.09.18 Nařízení Stř.kraje ze dne 20.8.2018,kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje Stř.kraj.
21.08.18 - 05.10.18 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09.07.18 - 17.07.18 Program mimořádného jednání Zastupitelstva obce dne 17.7.2018
30.06.18 - 30.06.19 Závěrečný účet obce za rok 2017

Stránky