Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.03.20 - 31.03.20 OZNÁMENÍ OMEZENÍ PROVOZU OÚ KŘEČKOV
11.03.20 - 31.03.20 Zveřejnění záměru-prodej nemovitosti
03.03.20 - 10.03.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.03.2020
03.02.20 - 11.02.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.02.2020
07.01.20 - 14.01.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.01.2020
07.01.20 - 22.01.20 Harmonogram jednání ZO na I. pol. 2020
31.12.19 - 19.02.20 Rozpočtové opatření č. 7/2019
26.12.19 - 10.01.20 Rozpočet obce Křečkov na rok 2020-schválený
19.12.19 - 11.01.20 SVR DSO Mikroregion Střední Polabí
10.12.19 - 15.01.20 Opatření obecné povahy
09.12.19 - 17.12.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 17.12.2019
03.12.19 - 18.12.19 Mikroregion Střední Polabí (návrh rozpočtu na rok 2020) OÚ Křečkov
18.11.19 - 09.12.19 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č.114/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
13.11.19 - 16.12.19 Střednědobý výhled rozpočtu obce Křečkov na roky 2020-2022-schválený
12.11.19 - 17.12.19 Rozpočtové opatření č. 6/2019
12.11.19 - 09.12.19 Opatření obecné povahy č.113/2019-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
01.11.19 - 17.12.19 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2020
01.11.19 - 16.11.19 Program jednání ZO dne 12.11.2019
10.10.19 - 12.11.19 Rozpočtové opatření č. 5/2019
09.10.19 - 24.10.19 Střednědobý výhled rozpočtu obce Křečkov na roky 2020-2022
07.10.19 - 22.10.19 Oznámení - 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů ZÚR Středočeského kraje na ÚR 21.11.2019
30.09.19 - 15.10.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 08.10.2019
30.09.19 - 15.10.19 Zveřejnění záměru
24.09.19 - 14.10.19 Výzva k podání nabídky - komunikace Křečkov
03.09.19 - 10.09.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.09.2019
02.09.19 - 08.10.19 Zveřejnění záměru-pronájem fotbal. kabin
15.07.19 - 15.08.19 OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křečkov
11.07.19 - 30.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 64/2019 MěÚ Poděbrady
10.07.19 - 25.07.19 Rozpočtové opatření č. 3/2019
10.07.19 - 25.07.19 Rozpočtové opatření č. 4/2019
29.06.19 - 09.07.19 Program mimořádného jednání Zastupitelstva obce dne 09.07.2019
14.06.19 - 05.07.19 Zveřejnění záměru
12.06.19 - 28.06.19 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2018-schválený
06.06.19 - 21.06.19 Opatření obecné povahy č.39/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 10.6.2019 do 12.6.2019 MěÚ Poděbrady
03.06.19 - 18.06.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.6.2019
13.05.19 - 11.06.19 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2018
06.05.19 - 30.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06.05.19 - 21.05.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.05.2019
29.04.19 - 29.05.19 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné + stočné 2018 VaK Nymburk
29.04.19 - 14.05.19 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Stránky