EVIDENCE PÁLENÍ !!!

Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.

www.hzssck.cz.

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon 2012_04_12_dopis_starostum_paleni.doc39 KB