Geodetické služby

Dobrý den,

dovoluji si Vám zaslat informační leták vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Informace zde uvedené by mohly občanům vaší obce pomoci předcházet případným sporům o vlastnické hranice, které nevyřeší ani v těchto letech probíhající digitalizace katastrálních map. Současně nabízím odbornou pomoc při řešení těchto či jiných problémů v oboru geodézie, které by se vašich občanů, či vaší obce, mohly dotýkat.

 

Petr Vorlíček
geodet
 
Jasmínová 2145
288 02 Nymburk
Mobil: 604 219 644
E-mail: vorlasek@seznam.cz
http://www.geodet-vorlicek.cz