Informace Ministerstva vnitra pro obce k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu