Informace Obecního úřadu Křečkov- Pojďme společně vysadit stromy v obci Křečkov

Informace Obecního úřadu Křečkov

Pojďme společně vysadit stromy v obci Křečkov

Z fondu Ministerstva životního prostředí jsme získali podporu z programu „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“, proto bude provedena obnova zeleně v obci Křečkov a zároveň realizována opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v naší obci.

Kde se bude vysazovat:

  • podél centrální komunikace v obci a u fotbalového hřiště (par.č.30/1, par. č.488/3, par. č.488/4, par. č.521/12, par. č.258/2)

Co se bude vysazovat:

  • stromy okrasné květem – centrum obce (okrasná jabloň 17 kusů, višeň pilovitá 14 kusů)
  • stromy okrasné habitem a listem – fotbalové hřiště (dub letní 11 kusů)

Kdo bude vysazovat:

  • výsadbu zajistí obec ve spolupráci s občany pod dozorem zhotovitele posudku

Kdo bude pečovat o stromy:

  • následnou péči zajistí obec především zálivkou, kontrolou úvazu a následné odstranění kotvení a ochrany kmene po 2 letech

Kdy se bude vysazovat:

  • realizace výsadby – 12.11.2022 /v případě změny termínu budete informováni prostřednictvím veřejného rozhlasu a úřední deskou/

Žádáme občany, kteří by se do výsadby chtěli zapojit, aby se nahlásili na Obecním úřadě v Křečkově do 25.10.2022. Vysazovat se bude 42 stromů. Každý „adoptovaný“ strom bude označen cedulkou „svého“ majitele. Pojďme do výsadby společně! J

Zastupitelé obce Křečkov