Informace pro hlasování voličů v karanténě a izolaci při volbách do krajů a do senátu

Dovolujeme si upozornit, že na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje v sekci Volby https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje jsou informace o kontaktním stanovišti pro zvláštní způsob hlasování a další informace včetně kontaktů pro případné požadavky na zvláštní přenosnou volební schránku. Platí pro voliče, kteří mají nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu covid-19.  

Necháváme na Vašem uvážení informování voličů, aby v případě potřeby využít tento způsob hlasování nezmeškali uvedené lhůty.

Další info jsou též na stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d