JAK VOLIT V KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH ?

Volby do zastupitelstev krajů (s mandátem od roku 2016 do roku 2020) se budou konat 7.(od 14-22
hodin) a 8. října (8-14 hodin) 2016. Volit se bude ve 13 krajích (výjimku tvoří hlavní město Praha). Ve třetině
volebních obvodů (včetně našeho) budou krajské volby probíhat společně i s volbami senátními (s mandátem
od roku 2016 do roku 2022). Zajímavostí je, že v Brně budou tyto volby probíhat souběžně s referendem o
poloze hlavního nádraží. V celé České republice míří do krajských voleb na 270 stran a hnutí. Ve Středočeském
kraji bude kandidátních listin 20.
Kdo může volit do krajského zastupitelstva?
Občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, prokáže se platným občanským průkazem
nebo pasem a má trvalé bydliště ve Středočeském kraji (případně v jiném ze 13 krajů).
Kdo volí do Senátu?
Občan ČR (viz předchozí bod), který trvale žije v senátním obvodu č. 37 - Jičín, případně v jiném z 27
obvodů, pro něž jsou senátní volby pro rok 2016 vypsány.
Jak se volí v krajských volbách?
Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky.
V případě ztráty či poškození může volič v samotné volební místnosti požádat komisi o vydání nové obálky.
Než volič vybere své kandidáty, musí se před volební komisí prokázat platným občanským průkazem,
případně cestovním pasem.
V případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, kterou
chce podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny.
Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat
může maximálně čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. V případě, že některý kandidát získá více než
10% všech hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, tak se tento kandidát automaticky posouvá na první
místo.
Jak volit v senátních volbách?
Při volbách do Senátu vloží volič do urny jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje, pro kandidáta,
pro kterého se rozhodl hlasovat.
Kde se volí?
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče
informuje.  Občané mohou volit pouze v místech svého trvalého bydliště. Hlasování na
zastupitelských úřadech není možné.
Co když volič nemůže ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?
V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat obecní úřad o hlasování mimo volební
místnost. K voliči se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Ať už bude Vaše volba jakákoli, přeji vám, aby to pro Vás byla volba správná.