Provoz OBECNÍHO ÚŘADU KŘEČKOV- od 1.3.2021

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU KŘEČKOV

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 26.února2021, publikovaným pod č. 196 v rámci krizových opatření, bude od pondělí 1.03. 2021 do 21.3. 2021 na Obecním úřadě v Křečkově omezen provoz.

Vyzýváme občany, aby zvážili naléhavost vyřízení úřední záležitosti, případně odložení osobní návštěvy úřadu.

V době stanovených úředních hodin je možné, pro vyřízení Vašich záležitostí, kontaktovat zaměstnance úřadu na tel: 325 630 014. Tímto způsobem lze sjednat konkrétní čas pro vyřízení Vaší neodkladné záležitosti individuálně i mimo níže uvedené úřední hodiny.

Úřední hodiny a provozní doba se stanovují v následujících dnech takto:

Pondělí:  ÚŘEDNÍ HODINY  16:00 – 18:00 hod.

Středa:    ÚŘEDNÍ HODINY  16:00 – 18:00 hod.

 

V případě neodkladné záležitosti kontaktujte: Markéta Jeníková, starostka: tel: 775 274 899

Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení a přejeme pevné zdraví!