Stanoviska Ministerstva vnitra v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu