VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 16 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem