Volby-platnost OP

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

obracíme se na Vás v záležitosti, týkající se konce platnosti občanských průkazů u většího počtu občanů v letošním roce.

Na základě stávajících zkušeností doporučujeme vyzvat občany (např. prostřednictvím městského rozhlasu, webových stránek obce apod.), aby si v souvislosti s konáním druhého kola volby prezidenta republiky s předstihem zkontrolovali platnost svého občanského průkazu. Má-li volič neplatný občanský průkaz a nemá platný cestovní pas, lze mu pro účely výkonu volebního práva vystavit občanský průkaz (OP) na počkání (bez strojově čitelných údajů, platný 1 měsíc), po předchozí dohodě (tel. č. 325 600 441) i mimo úřední hodiny.

Úřední hodiny na MěÚ Poděbrady jsou: pondělí a středa v 8 -17 hod., čtvrtek v 8 – 11 hod.

Dle našich informací při prvním kole volby prezidenta někdo neměl platný OP, ale nemohl této možnosti využít, protože neměl k dispozici rodný list a 2 stejné aktuální fotografie stanoveného provedení a rozměru, které musí na tento druh OP k žádosti vždy předložit. Proto je žádoucí tuto situaci řešit co nejdříve.

V době konání volby prezidenta nebude na pracovišti OP stálá služba, ale je možné vydání OP zajistit po předchozí tel. dohodě. Tel. kontakt během voleb zveřejňujeme na našich webových stránkách (není to běžný tel. kontakt na pracoviště OP, ale mobilní tel. č., které je funkční pouze v době hlasování).

Děkujeme za spolupráci.