Výlukové jízdní řády 270011 (H11) Městec Králové -Nymburk

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
v termínu od 19.9.2016 do 31.10.2016 bude uzavřena silnice II/330 v Budiměřicích. Uvedená uzavírka bude mít vliv na provoz autobusových linek 270011, 270012 a 270013, které dotčeným úsekem projíždí. Po dobu uzavírky, budou těchto linkách vyhlášeny výlukové jízdní řády, které Vám zasílám v příloze. Popis objízdné trasy je uveden v rozhodnutí vydané městem Nymburk, které rovněž zasílám.
Objízdná trasa představuje prodloužení jízdní doby o cca 10 minut a z toho důvodu byly odjezdy některých spojů upraveny. Autobusová zastávky Nymburk,lokomotivní depo nebude linkami 270011 a 270012 po dobu uzavírky obsluhována.
Pokud je to možné, prosím o upozornění Vašich občanů o uvedeném opatření.
Děkuji za spolupráci.