Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.03.14 - 10.04.14 Katastrální zákon-vlastníkům nemovitostí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.03.14 - 08.04.14 Nařízení Státní veterinární správy-varroáza včel. Státní veterinární správa
21.03.14 - 25.05.14 Volby do Evrop.parlamentu - stanovení minimálního počtu členů OVK
19.03.14 - 03.04.14 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2013. OÚ Křečkov
12.03.14 - 27.03.14 Na prodej alkoholu je třeba koncese! MěU Poděbrady
11.03.14 - 27.03.14 Pozvánka na jednání ZO dne 18.3.2014 ou
04.03.14 - 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel z r.2013 Státní veterinární správa
04.02.14 - 19.02.14 Pozvánka na jednání ZO dne 11.2.2014
23.01.14 - 07.02.14 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 14.1.2014
06.01.14 - 14.01.14 Pozvánka na jednání ZO dne 14.01.2014
01.01.14 - 30.06.14 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce
20.12.13 - 31.12.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2013
09.12.13 - 17.12.13 Pozvánka na jednání ZO dne 17.12.2013
19.11.13 - 06.12.13 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.1/2013 na akci "Křečkov-Stavební úpravy chodníku včetně vjezdů -I.etapa OÚ KŘEČKOV
18.11.13 Zápis ze zasedání ZO ze dne 12.11.2013
12.11.13 - 27.11.13 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2014
04.11.13 - 26.11.13 Pozvánka na jednání ZO dne 12.11.2013
14.10.13 - 28.10.13 Zápis jednání zastupitelstva dne 8.10.2013
10.10.13 - 25.10.13 Oznámení o místě a době konání voleb
01.10.13 - 16.10.13 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Křečkov dne 08.10.2013
25.09.13 - 26.10.13 Stanovení minimálního počtu volební komise.
25.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20.09.13 - 05.10.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.09.2013
03.09.13 - 15.09.13 Pozvánka na jednání ZO dne 10.9.2013
30.07.13 - 30.12.13 Harmonogram jednání Zasupitelstva obce Křečkov na II.pololetí roku 2013
29.07.13 - 16.08.13 Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 18.7.2013
09.07.13 - 24.07.13 Pozvánka na mimořádné jednání ZO dne 18.7.2013
20.06.13 - 05.07.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 11.6.2012
18.06.13 - 03.07.13 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vody stočné (za rok 2012) VaK Nymburk
10.06.13 - 25.06.13 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření Varroázy včel KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
08.06.13 - 23.06.13 Povodně-DŮLEŽITÉ INFORMACE
05.06.13 - 20.06.13 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 11.6.2013 od 17.00 hod. OÚ KŘEČKOV
03.06.13 - 18.06.13 Nouzový stav VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
24.05.13 - 08.06.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 14.5.2013
06.05.13 - 21.05.13 Program jednání ZO dne 14.5.2013
29.04.13 - 30.05.13 Daň z nemovitosti na rok 2013 Finanční úřad pro Středočeský kraj
26.04.13 - 11.05.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 16.4.2013
08.04.13 - 23.04.13 Program jednání ZO dne 16.4.2013
22.03.13 - 06.04.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 12.3.2013
05.03.13 - 15.04.13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křečkov za rok 2012

Stránky