Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.02.15 - 09.03.15 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.parc. 521/6 v k.ú. Křečkov oú Křečkov
03.02.15 - 18.02.15 Pozvánka na jednání ZO dne 10.02.2015
29.01.15 - 15.02.15 Zápis z jednání ZO dne 20.01.2014
23.01.15 - 06.03.15 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Pátek MěÚ Poděbrady
12.01.15 - 27.01.15 Pozvánka na jednání ZO dne 20.01.2015
08.01.15 - 03.02.15 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
29.12.14 - 13.01.15 Zápis z jednání ZO dne 18.12.2014
10.12.14 - 26.12.14 Pozvánka na jednání ZO dne 18.12.2014
24.11.14 - 10.12.14 Mikroregion Střední Polabí-Rozpočet na rok 2015 Svazek obcí -Mikroregion Střední Polabí
13.11.14 - 28.11.14 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Křečkov 4.11.2014
05.11.14 - 20.11.14 Návrh Rozpočtu obce Křečkov na rok 2015
28.10.14 - 12.11.14 Pozvánka na ustavující jednání ZO dne 04.11.2014
27.10.14 - 11.11.14 Exekuční příkaz č. 181 EX 6391/14-39
23.10.14 - 01.12.14 NEZNÁMÝ VLASTNÍK NEMOVITOSTI-Žádost o vyvěšení na úřední desce UŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH,OÚ KŘEČKOV
14.10.14 - 14.11.14 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10.10-11.10.20142014 OÚ Křečkov ,MěÚ Poděbrady
10.09.14 - 01.10.14 Obecně závazná vyhláška č.1/2014
02.09.14 - 17.09.14 Pozvánka na jednání ZO dne 9.9.2014
26.08.14 - 10.09.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO Křečkov
07.08.14 - 25.08.14 Zápis z jednání ZO dne 29.7.2014
07.08.14 - 30.08.14 Volby ZO 2014-stanovení min.počtu členů OVK
29.07.14 - 31.12.15 Nařízení č.1/2014
21.07.14 - 20.08.14 Veřejná vyhláška -oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.15 ÚPnSÚ Poděbrady MěÚ Poděbrady
21.07.14 - 30.07.14 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 29.7.2014
23.06.14 - 08.10.14 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Křečkov na II.pololetí roku 2014
19.06.14 - 04.07.14 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.6.2014
12.06.14 - 27.06.14 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
04.06.14 - 19.06.14 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 10.6.2014 od 17.00 hod.
29.05.14 - 16.06.14 Rozhodnutí,Veřejná vyhláška rozhodnutí - schválení manipulačního řádu (DAL 4): mimořádná manipulace snížení hladiny v jezové Město Poděbrady
28.05.14 - 31.08.14 Nařízení města Poděbrady č. 2/2014 Město Poděbrady
07.05.14 - 22.05.14 Upozornění pro voliče do Evropského parlamentu.
05.05.14 - 20.05.14 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 13.5.2014 od 17.00 hod.
30.04.14 - 15.05.14 Závěrečný účet MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ K 31.12.2013
30.04.14 - 02.06.14 Zveřejnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2014 Finanční úřad pro Středočeský kraj
24.04.14 - 26.05.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2013 VaK Nymburk,a.s.
24.04.14 - 02.06.14 Informace Ministerstva financí ČR k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Ministerstvo financí
09.04.14 - 25.04.14 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014 - Volby do Evropského parlamentu 2014
09.04.14 - 25.04.14 Upozornění pro občany jiného členského státu Evropské unie-volby do Uvropského parlamentu
08.04.14 - 23.04.14 Pozvánka na jednání ZO dne 15.4.2014
07.04.14 - 23.04.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.03.14 - 16.04.14 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.3.2014

Stránky