Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
15.11.12 - 30.11.12 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov ,konaného dne 6.11.2012 od 17.00 hodin. OÚ KŘEČKOV
14.11.12 - 29.11.12 Mikroregion Střední Polabí-Rozpočet na r.2013 Mikroregion Stření Polabí- Městec Krrálové
13.11.12 - 28.11.12 Volba prezidenta ČR ve dnech 11.a 12 ledna 2013 OÚ KŘEČKOV
07.11.12 - 22.11.12 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 OÚ Křečkov
26.10.12 - 06.11.12 Pozvánka na jedníní ZO dne 06.11.2012
22.10.12 - 06.11.12 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke "Stanovení místní úpravy provozu" na křižovatce Pátek - Křečkov MěÚ Poděbrady , Odbor dopravy a životního prostředí
24.09.12 - 13.10.12 Oznámení o době a místě konání voleb
18.09.12 - 03.10.12 INFORMACE O ODLOŽENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEČKOV OÚ KŘEČKOV
13.09.12 - 28.09.12 Zápis ze zasedání Zasatupitelstva obce Křečkov konaného dne 4.9.2012 , od 17:00 hodin. OÚ Křečkov
05.09.12 - 05.10.12 Rozhodnutí zadavatele-Obnova pomníku padlých z I.svět.války
27.08.12 - 04.09.12 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 4.9.2012
23.07.12 - 07.08.12 Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 17.7.2012
19.07.12 - 03.08.12 Veřejná zakázka malého rozsahu- "Obnova pomníku padlých z I.světové války,včetně sadových úprav". (NÁVES) OÚ KŘEČKOV
09.07.12 - 24.07.12 Pozvánka na mimořádné jednání ZO dne 17.7.2012
14.06.12 - 29.06.12 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov,konaného dne 5.6.2012 od 17:00hodin. OÚ kŘEČKOV
11.06.12 - 26.06.12 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné . V a K Nymburk , a.s.
28.05.12 - 12.06.12 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 5.6.2012
24.05.12 - 08.06.12 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 15.5.2012
30.04.12 - 15.05.12 Pozvánka na jednání ZO dne 15.5.2012
20.04.12 - 05.05.12 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.4.2012
11.04.12 - 26.04.12 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kouty Pozemkový úřad Nymburk
02.04.12 - 17.04.12 Pozvánka na jednání ZO dne 10.4.2012
26.03.12 - 10.04.12 Výpis ze zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení DSO MIKROREGION PODĚBRADSKÉ POLABÍ za rok 2011 Krajský úřad Středočeského kraje
19.03.12 - 03.04.12 Oznámení veřejného projednání k o n c e p t u územního plánu Poděbrady MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY-Odbor výstavby a územního plánování
09.03.12 - 24.03.12 Výzva k podání nabídky
09.03.12 - 02.04.12 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2011
09.03.12 - 24.03.12 Zápis z jednání Zastupitelstva obce dne 6.3.2012
27.02.12 - 13.03.12 Pozvánka na jednání ZO dne 06.03.2012
23.02.12 - 09.03.12 OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.14 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PODĚBRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY
15.02.12 - 01.03.12 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 7.2.2012
09.02.12 - 24.02.12 Veřejná vyhláška-OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Krajský úřad Středočeského kraje
29.01.12 - 07.02.12 Pozvánka na jednání ZO dne 07.02.2012
26.01.12 - 10.02.12 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov konaného dne 17.1.2012 od 17:00hodin Obecní úřad Křečkov
09.01.12 - 24.01.12 Pozvánka na jednání ZO dne 17.01.2012
23.12.11 - 07.01.12 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 13.12.2011
14.12.11 - 29.12.11 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o přístavbě MŠ ¨Krajský úřad Středočeského kraje-ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
05.12.11 - 20.12.11 Pozvánka na jednání ZO dne 13.12.2011
22.11.11 - 07.12.11 Mikroregion Poděbradské/Střední/Polabí -Rozpočet na rok 2012 Svazek obcí se sídlem Městec Králové,Náměstí Republiky 1, 289 03
18.11.11 - 03.12.11 Zápis z jednání ZO dne 8.11.2011
03.11.11 - 18.11.11 Odvolání proti rozhodnutí přístavby MŠ a OÚ k objektu ZŠ v Křečkově,- Pavel Šubr,Jiří Šimáček,Jaroslava Šimáčková. Městský úřad Poděbrady

Stránky