Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
05.03.13 - 15.04.13 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2012
04.03.13 - 19.03.13 Pozvánka na jednání ZO dne 12.3.2013
14.02.13 - 01.03.13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov,konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin. OÚ KŘEČKOV
05.02.13 - 20.02.13 Pozvánka na jedníní ZO dne 12.02.2013
25.01.13 - 09.02.13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce dne 15.1.2013
17.01.13 - 01.02.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta OÚ KŘEČKOV
09.01.13 - 24.01.13 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy č.01/13 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ PODĚBRADY
08.01.13 - 23.01.13 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 15.1.2013 od 17.00 hod. OÚ KŘEČKOV
02.01.13 - 14.06.13 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce
28.12.12 - 12.01.13 Zápis z jednání ZO dne 18.12.2012
19.12.12 - 07.01.13 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, OÚ Křečkov
19.12.12 - 03.01.13 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
17.12.12 - 01.01.13 Svolání na první zasedání okrskové volební komise. OÚ KŘEČKOV
10.12.12 - 25.12.12 Pozvánka na jednání ZO dne 18.12.2012
15.11.12 - 30.11.12 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov ,konaného dne 6.11.2012 od 17.00 hodin. OÚ KŘEČKOV
14.11.12 - 29.11.12 Mikroregion Střední Polabí-Rozpočet na r.2013 Mikroregion Stření Polabí- Městec Krrálové
13.11.12 - 28.11.12 Volba prezidenta ČR ve dnech 11.a 12 ledna 2013 OÚ KŘEČKOV
07.11.12 - 22.11.12 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 OÚ Křečkov
26.10.12 - 06.11.12 Pozvánka na jedníní ZO dne 06.11.2012
22.10.12 - 06.11.12 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke "Stanovení místní úpravy provozu" na křižovatce Pátek - Křečkov MěÚ Poděbrady , Odbor dopravy a životního prostředí
24.09.12 - 13.10.12 Oznámení o době a místě konání voleb
18.09.12 - 03.10.12 INFORMACE O ODLOŽENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEČKOV OÚ KŘEČKOV
13.09.12 - 28.09.12 Zápis ze zasedání Zasatupitelstva obce Křečkov konaného dne 4.9.2012 , od 17:00 hodin. OÚ Křečkov
05.09.12 - 05.10.12 Rozhodnutí zadavatele-Obnova pomníku padlých z I.svět.války
27.08.12 - 04.09.12 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 4.9.2012
23.07.12 - 07.08.12 Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 17.7.2012
19.07.12 - 03.08.12 Veřejná zakázka malého rozsahu- "Obnova pomníku padlých z I.světové války,včetně sadových úprav". (NÁVES) OÚ KŘEČKOV
09.07.12 - 24.07.12 Pozvánka na mimořádné jednání ZO dne 17.7.2012
14.06.12 - 29.06.12 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov,konaného dne 5.6.2012 od 17:00hodin. OÚ kŘEČKOV
11.06.12 - 26.06.12 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné . V a K Nymburk , a.s.
28.05.12 - 12.06.12 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 5.6.2012
24.05.12 - 08.06.12 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 15.5.2012
30.04.12 - 15.05.12 Pozvánka na jednání ZO dne 15.5.2012
20.04.12 - 05.05.12 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.4.2012
11.04.12 - 26.04.12 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kouty Pozemkový úřad Nymburk
02.04.12 - 17.04.12 Pozvánka na jednání ZO dne 10.4.2012
26.03.12 - 10.04.12 Výpis ze zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení DSO MIKROREGION PODĚBRADSKÉ POLABÍ za rok 2011 Krajský úřad Středočeského kraje
19.03.12 - 03.04.12 Oznámení veřejného projednání k o n c e p t u územního plánu Poděbrady MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY-Odbor výstavby a územního plánování
09.03.12 - 24.03.12 Výzva k podání nabídky
09.03.12 - 24.03.12 Zápis z jednání Zastupitelstva obce dne 6.3.2012

Stránky