Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.09.17 - 12.10.17 Zveřejnění záměru
25.09.17 - 10.01.18 Křečkov -Neznámí vlastníci 8/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.09.17 - 25.09.17 VOLBY-první zasedání OVK
13.09.17 - 14.11.17 Rozpočtové opatření č.3/2017
05.09.17 - 12.09.17 Pozvánka na jednání ZO dne 12.09.2017
21.08.17 - 21.10.17 Volby-informace o počtu volebních okrsků
31.07.17 - 15.08.17 VÝSKYT AFRICKÉHO MORU U DIVOKÝCH PRASAT !nformace pro obce Stiedoceskeho kraje - asanace Státní veterinární správa
31.07.17 - 02.09.17 Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu Státní pozemkový úřad
12.07.17 - 31.12.17 MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ-Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu,rozpočtu a rozpočtového opatření,závěrečného účtu podle zákona č.:250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních spolků.
12.07.17 - 31.12.18 MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ-Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu,rozpočtu a rozpočtového opatření,závěrečného účtu podle zákona č.:250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních spolků.
27.06.17 - 12.07.17 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
14.06.17 - 20.12.17 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Křečkov
14.06.17 - 29.06.17 Směrnice č.1/2017-Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
06.06.17 - 13.06.17 Pozvánka na jednání ZO dne 13.06.2017
22.05.17 - 26.06.17 Návrh závěrečného účtu MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ k 31.12.2016+ Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Stření Polabí za rok 2016 DSO Mikroregion Střední Polabí,oú Křečkov
17.05.17 - 05.12.18 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2016
09.05.17 - 16.05.17 Program jednání ZO dne 16.05.2017
28.04.17 - 29.05.17 Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - veřejná vyhláška Finanční úřad Stř.Kr.,OÚ
27.04.17 - 12.05.17 Zveřejnění-porovnání položek vodné/stočné VaK Nymburk,OÚ
24.04.17 - 14.05.17 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2016
12.04.17 - 12.09.17 Rozpočtové opatření č.2/2017
03.04.17 - 11.04.17 Program jednání ZO dne 11.04.2017
07.03.17 - 14.03.17 Pozvánka na jednání ZO dne 14.03.2017
01.03.17 - 16.03.17 ÚZEMNÍ PLÁN PODĚBRADY (účinnost od 5.1.2017) MěÚ Poděbrady
01.03.17 - 30.06.17 Křečkov-Neznámí vlastníci 02/2017 seznam. ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
23.02.17 - 10.03.17 Ptačí chřipka-metodiky KVS KVS,OÚ
13.02.17 - 01.03.17 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje Ministerstvo životního prostředí
07.02.17 - 14.02.17 Pozvánka na jednání ZO dne 14.02.2017
17.01.17 - 01.02.17 Exekuce-(V.Műller, Křečkov) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
12.01.17 - 11.04.17 Rozpočtové opatření č.1/2017
11.01.17 - 15.02.17 Cenový výměr-hřbitovní poplatky
02.01.17 - 16.01.17 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Křečkov
02.01.17 - 10.01.17 Program jednání ZO dne 10.01.2017
22.12.16 - 31.12.17 Rozpočet obce Křečkov na rok 2017
20.12.16 - 31.12.17 Rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019
12.12.16 - 28.12.16 Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecné povahy č.91/2016 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 01.012017 do 31.12.2017. MěÚ Poděbrady
12.12.16 - 20.12.16 Program jednání ZO dne 20.12.2016
22.11.16 - 07.12.16 Rozpočet na rok 2017- MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
13.11.16 - 28.11.16 Zveřejnění záměru
11.11.16 - 20.12.16 Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled pro rok 2018-2019

Stránky