Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
29.05.14 - 16.06.14 Rozhodnutí,Veřejná vyhláška rozhodnutí - schválení manipulačního řádu (DAL 4): mimořádná manipulace snížení hladiny v jezové Město Poděbrady
28.05.14 - 31.08.14 Nařízení města Poděbrady č. 2/2014 Město Poděbrady
07.05.14 - 22.05.14 Upozornění pro voliče do Evropského parlamentu.
05.05.14 - 20.05.14 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 13.5.2014 od 17.00 hod.
30.04.14 - 15.05.14 Závěrečný účet MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ K 31.12.2013
30.04.14 - 02.06.14 Zveřejnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2014 Finanční úřad pro Středočeský kraj
24.04.14 - 26.05.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2013 VaK Nymburk,a.s.
24.04.14 - 02.06.14 Informace Ministerstva financí ČR k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Ministerstvo financí
09.04.14 - 25.04.14 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014 - Volby do Evropského parlamentu 2014
09.04.14 - 25.04.14 Upozornění pro občany jiného členského státu Evropské unie-volby do Uvropského parlamentu
08.04.14 - 23.04.14 Pozvánka na jednání ZO dne 15.4.2014
07.04.14 - 23.04.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.03.14 - 16.04.14 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.3.2014
26.03.14 - 10.04.14 Katastrální zákon-vlastníkům nemovitostí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.03.14 - 08.04.14 Nařízení Státní veterinární správy-varroáza včel. Státní veterinární správa
21.03.14 - 25.05.14 Volby do Evrop.parlamentu - stanovení minimálního počtu členů OVK
19.03.14 - 03.04.14 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2013. OÚ Křečkov
12.03.14 - 27.03.14 Na prodej alkoholu je třeba koncese! MěU Poděbrady
11.03.14 - 27.03.14 Pozvánka na jednání ZO dne 18.3.2014 ou
04.03.14 - 19.03.14 Nařízení KVSS ukončení MVO varroáza včel z r.2013 Státní veterinární správa
04.02.14 - 19.02.14 Pozvánka na jednání ZO dne 11.2.2014
23.01.14 - 07.02.14 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 14.1.2014
06.01.14 - 14.01.14 Pozvánka na jednání ZO dne 14.01.2014
01.01.14 - 30.06.14 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce
20.12.13 - 31.12.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2013
09.12.13 - 17.12.13 Pozvánka na jednání ZO dne 17.12.2013
19.11.13 - 06.12.13 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.1/2013 na akci "Křečkov-Stavební úpravy chodníku včetně vjezdů -I.etapa OÚ KŘEČKOV
18.11.13 Zápis ze zasedání ZO ze dne 12.11.2013
12.11.13 - 27.11.13 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2014
04.11.13 - 26.11.13 Pozvánka na jednání ZO dne 12.11.2013
14.10.13 - 28.10.13 Zápis jednání zastupitelstva dne 8.10.2013
10.10.13 - 25.10.13 Oznámení o místě a době konání voleb
01.10.13 - 16.10.13 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Křečkov dne 08.10.2013
25.09.13 - 26.10.13 Stanovení minimálního počtu volební komise.
25.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20.09.13 - 05.10.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.09.2013
03.09.13 - 15.09.13 Pozvánka na jednání ZO dne 10.9.2013
30.07.13 - 30.12.13 Harmonogram jednání Zasupitelstva obce Křečkov na II.pololetí roku 2013
29.07.13 - 16.08.13 Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 18.7.2013
09.07.13 - 24.07.13 Pozvánka na mimořádné jednání ZO dne 18.7.2013

Stránky