Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.11.16 - 16.11.16 Pozvánka na jednání ZO dne 8.11.2016
24.10.16 - 09.11.16 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy pro Středočeský kraj Ministerstvo životního prostředí
24.10.16 - 08.11.16 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
17.10.16 - 01.11.16 Zveřejnění záměru
12.10.16 - 28.10.16 Volby-oznámení o době a místě konání
03.10.16 - 11.10.16 Pozvánka na jednání ZO dne 11.10.2016
15.09.16 - 04.10.16 Rozhodnutí č.227 (Uzavírka silnic Budiměřice a Rašovice) MěÚ Nymburk
15.09.16 - 07.10.16 Oznámení o době a místě konání voleb
29.08.16 - 06.09.16 Program jednání ZO dne 06.09.2016
19.08.16 - 07.10.16 Volby-Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08.08.16 - 07.10.16 Volby do Zastupitelstva Stř. kraje
05.08.16 - 30.09.16 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ,, Přístavba ZŠ Křečkov"
21.07.16 - 05.08.16 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Převzetí LHO LHC Poděbrady MěÚ Poděbrady
11.07.16 - 02.08.16 Rozhodnutí -Povolení uzavírky pozemní komunikace od 17.7.2016 do 29.7.2016 MěÚ Poděbrady
27.06.16 - 20.12.16 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce na II. pololetí 2016
24.06.16 - 04.07.16 Pozvánka na mimořádné jednání ZO dne 04.07.2016
16.06.16 - 07.07.16 Přechodná úprava provozuOZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Oatření obecné povahy č.44/2016 Stanoveni piechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacich MěÚ Poděbrady
09.06.16 - 29.06.16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy Ministerstvo životního prostředí
07.06.16 - 14.06.16 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 14.6.2016
31.05.16 - 16.06.16 Závěrečný účet DSO Mikroregion Střední Polabí 2015
09.05.16 - 17.05.16 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 17.5.2016
29.04.16 - 30.05.16 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Finanční úřad pro Středočeský kraj
28.04.16 - 17.05.16 Změna termínu jednání Zastupitelstva obce
25.04.16 - 12.05.16 VaK Nymburk a.s. - Voda odpadní, Porovnání všech položek výpočtu ceny rok 2015 VaK Nymburk
25.04.16 - 12.05.16 VaK Nymburk a.s. - Voda pitná, Porovnání všech položek výpočtu ceny rok 2015 VaK Nymburk
05.04.16 - 12.04.16 Pozvánka na jednání ZO dne 12.4.2016
15.03.16 - 31.12.16 Křečkov - neznámí vlastníci - seznam 02/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
08.03.16 - 15.03.16 Pozvánka na jednání ZO dne 15.3.2016
29.02.16 - 15.03.16 Oznámení - návrh zprávy o uplatňování územního plánu sídelního útvatu Budiměřice.
19.02.16 - 14.03.16 Závěrečný účet obce za rok 2015
09.02.16 - 24.02.16 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č.4/2016 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci od 15.2.2016 do 7.5.2016. MěÚ Poděbrady,OÚ Křečkov
28.01.16 - 28.02.16 Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 –leden2016) Krajský úřad Středočeského kraje-odbor regionálního rozvoje
26.01.16 - 10.02.16 Pozvánka na jednání ZO dne 02.02.2016
13.01.16 - 28.01.16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje Ministerstvo zemědělství
05.01.16 - 12.01.16 Pozvánka na jednání ZO dne 12.01.2016
30.12.15 - 19.01.16 Oznámení společného jednání o návrhu změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUTY
23.12.15 - 02.02.16 Veřejná vyhláška-ÚZEMNÍ PLÁN PODĚBRADY MěÚ Poděbrady
21.12.15 - 31.12.16 Cena vodného a stočného v roce 2016 VaK Nymburk
16.12.15 - 04.01.16 Opatření obecné povahyč.9/2015 (Veřejnou vyhláškou) MěÚ PODĚBRADY
09.12.15 - 01.02.16 Rozpočet obce Křečkov na rok 2016

Stránky