Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.06.15 - 10.06.15 Program jednání ZO dne 09.06.2015
05.05.15 - 20.05.15 Pozvánka na jednání ZO dne 12.05.2015
29.04.15 - 31.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - pitná a odpadní voda VaK Nymburk
29.04.15 - 01.06.15 Finančníúřad-veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2015 Finanční úřad
20.04.15 - 12.05.15 Závěrečný účet- MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ K 31.12.2014
07.04.15 - 22.04.15 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 14.4.2015 od 17.00 hod.
23.03.15 - 07.04.15 Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území vodního toku Labe na území Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
20.03.15 - 04.04.15 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.03.2015
12.03.15 - 27.11.16 NEZNÁMÝ VLASTNÍK Agenda nedostatedně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti (neznámý vlastnik). ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
12.03.15 - 21.04.15 Řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.15 územního plánu města Poděbrady MěÚ Poděbrady
11.03.15 - 13.04.15 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křečkov za rok 2014.
03.03.15 - 18.03.15 Pozvánka na jednání ZO dne 10.03.2015
23.02.15 - 10.03.15 Zápis z jednání ZO dne 10.02.2015
16.02.15 - 09.03.15 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.parc. 521/6 v k.ú. Křečkov oú Křečkov
03.02.15 - 18.02.15 Pozvánka na jednání ZO dne 10.02.2015
29.01.15 - 15.02.15 Zápis z jednání ZO dne 20.01.2014
23.01.15 - 06.03.15 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Pátek MěÚ Poděbrady
12.01.15 - 27.01.15 Pozvánka na jednání ZO dne 20.01.2015
08.01.15 - 03.02.15 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
29.12.14 - 13.01.15 Zápis z jednání ZO dne 18.12.2014
10.12.14 - 26.12.14 Pozvánka na jednání ZO dne 18.12.2014
24.11.14 - 10.12.14 Mikroregion Střední Polabí-Rozpočet na rok 2015 Svazek obcí -Mikroregion Střední Polabí
13.11.14 - 28.11.14 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Křečkov 4.11.2014
05.11.14 - 20.11.14 Návrh Rozpočtu obce Křečkov na rok 2015
28.10.14 - 12.11.14 Pozvánka na ustavující jednání ZO dne 04.11.2014
27.10.14 - 11.11.14 Exekuční příkaz č. 181 EX 6391/14-39
23.10.14 - 01.12.14 NEZNÁMÝ VLASTNÍK NEMOVITOSTI-Žádost o vyvěšení na úřední desce UŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH,OÚ KŘEČKOV
14.10.14 - 14.11.14 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10.10-11.10.20142014 OÚ Křečkov ,MěÚ Poděbrady
10.09.14 - 01.10.14 Obecně závazná vyhláška č.1/2014
02.09.14 - 17.09.14 Pozvánka na jednání ZO dne 9.9.2014
26.08.14 - 10.09.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO Křečkov
07.08.14 - 25.08.14 Zápis z jednání ZO dne 29.7.2014
07.08.14 - 30.08.14 Volby ZO 2014-stanovení min.počtu členů OVK
29.07.14 - 31.12.15 Nařízení č.1/2014
21.07.14 - 20.08.14 Veřejná vyhláška -oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.15 ÚPnSÚ Poděbrady MěÚ Poděbrady
21.07.14 - 30.07.14 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 29.7.2014
23.06.14 - 08.10.14 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Křečkov na II.pololetí roku 2014
19.06.14 - 04.07.14 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.6.2014
12.06.14 - 27.06.14 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
04.06.14 - 19.06.14 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Křečkov 10.6.2014 od 17.00 hod.

Stránky